xinbaqiu 最近的时间轴更新
xinbaqiu
ONLINE

xinbaqiu

V2EX 第 515485 号会员,加入于 2020-11-01 11:34:24 +08:00
今日活跃度排名 6582
寻一自用 256G iPhone12,询价出 128G iPhone 11
 •  1   
  二手交易  •  xinbaqiu  •  145 天前  •  最后回复来自 xinbaqiu
  14
  云闪付 App Store 充值优惠
  优惠信息  •  xinbaqiu  •  341 天前  •  最后回复来自 outtime
  11
  14 寸 MacBook Pro 转轴问题
  Apple  •  xinbaqiu  •  2022-03-24 17:36:31 PM  •  最后回复来自 ckh1617
  16
  看隔壁 90 后有感
  随想  •  xinbaqiu  •  2021-12-10 09:46:55 AM  •  最后回复来自 forbreak
  123
  迫于忘记带耳机,收个苹果 3.5 耳机放办公室
  二手交易  •  xinbaqiu  •  2021-12-06 16:53:57 PM  •  最后回复来自 iawes
  12
  迫于 M1pro,出各种数码产品
 •  2   
  二手交易  •  xinbaqiu  •  2021-11-25 19:28:19 PM  •  最后回复来自 xinbaqiu
  4
  macOS 快捷键管理
  macOS  •  xinbaqiu  •  304 天前  •  最后回复来自 zyz1609062132
  6
  2900 出 3200 兑换卷
  二手交易  •  xinbaqiu  •  2021-08-03 10:38:03 AM  •  最后回复来自 xinbaqiu
  15
  迫于降频,询价卖个 nuc,再买个 nuc
  二手交易  •  xinbaqiu  •  2021-07-12 12:13:04 PM  •  最后回复来自 FakerLeung
  27
  迫于有人跳车,等一位国区 iCloud
  无要点  •  xinbaqiu  •  2021-06-09 10:30:44 AM  •  最后回复来自 xinbaqiu
  16
  xinbaqiu 最近回复了
  30 天前
  回复了 flypei 创建的主题 推广 T 楼! T 楼! 送 YouTube Premium 会员 一年
  占一个位置
  49 天前
  回复了 icebear0 创建的主题 Apple 关于 iPhone 手机换电池(原装电池)
  京东 A+下单的,可以在微信联系极客修客服改成到店维修,只有你所在的城市有门店就行。
  然而我已经养成重按得习惯了
  华晨宇部分歌确实不适合大众胃口。倒是在歌手上翻唱的一些歌觉得很好听
  79 天前
  回复了 jfv 创建的主题 macOS mac 有截屏工具推荐吗?
  我 xnip 置顶是正常的。14mbp 最新系统
  分母+1
  116 天前
  回复了 mopig 创建的主题 Arc Arc 浏览器邀请码,还有需要的吗?
  hey, here’s an invite to Arc, the browser I was telling you about!

  https://arc.net/gift/19f0288d
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2356 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 54ms · UTC 10:03 · PVG 18:03 · LAX 03:03 · JFK 06:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.