V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xgfan
V2EX  ›  二手交易

收个浦发的 Prime 会员

 •  
 •   xgfan · 2017-10-19 10:32:55 +08:00 · 581 次点击
  这是一个创建于 2053 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  45 收一个,有出的吗?
  imxgfan # live.com
  第 1 条附言  ·  2017-10-20 12:11:37 +08:00
  工行 E 生活 APP 首页-视频会员-亚马逊会员 38.8 元 /年
  此帖终结
  10 条回复    2017-10-20 15:46:32 +08:00
  bravecarrot
      1
  bravecarrot  
     2017-10-19 12:22:05 +08:00 via iPhone
  70 出一个 前面看大家都是 70 呢 虽然月底就必须自用俩人
  KevinChan
      2
  KevinChan  
     2017-10-19 14:01:28 +08:00
  @bravecarrot 前几天都是 40,50 出的
  vitalbo
      3
  vitalbo  
     2017-10-19 14:13:59 +08:00 via iPhone
  @bravecarrot 咋出啊 我想要
  Egil
      4
  Egil  
     2017-10-19 14:19:20 +08:00
  搭车收一个
  bravecarrot
      5
  bravecarrot  
     2017-10-19 16:17:01 +08:00
  @vitalbo 微信号就是我用户名
  wwwaaa
      6
  wwwaaa  
     2017-10-20 11:22:43 +08:00 via Android
  搭车 50 出一个亚马逊会员。
  xgfan
      7
  xgfan  
  OP
     2017-10-20 12:11:21 +08:00
  @Egil
  @vitalbo

  工行 E 生活 APP 首页-视频会员-亚马逊会员 38.8 元 /年
  Egil
      8
  Egil  
     2017-10-20 12:57:04 +08:00
  @xgfan
  没有信用卡,有借记卡只能干看着。
  xgfan
      9
  xgfan  
  OP
     2017-10-20 13:20:38 +08:00
  @Egil 我也没工行信用卡。直接用借记卡付的。
  Egil
      10
  Egil  
     2017-10-20 15:46:32 +08:00
  @xgfan 谢谢, 已购买。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2627 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 09:10 · PVG 17:10 · LAX 02:10 · JFK 05:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.