V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
linshuizhaoying
V2EX  ›  二手交易

饿了么年费会员 40

 •  1
   
 •   linshuizhaoying · 2019-08-09 08:37:46 +08:00 · 1149 次点击
  这是一个创建于 1667 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微信:bGluc2h1aXpoYW95aW5n

  第 1 条附言  ·  2019-08-09 09:35:00 +08:00
  已出 谢谢各位捧场
  13 条回复    2019-08-09 11:24:55 +08:00
  linxiaoniao
      1
  linxiaoniao  
     2019-08-09 08:59:48 +08:00
  楼主是收还是出
  rkasdf
      2
  rkasdf  
     2019-08-09 09:19:10 +08:00
  想要,加你了楼主
  siti
      3
  siti  
     2019-08-09 09:56:55 +08:00
  借楼,同价出一个:bGlhbmd6aGFvc2h1aQ==
  luanluan
      4
  luanluan  
     2019-08-09 10:01:10 +08:00
  @siti 可以充值自己号?
  siti
      5
  siti  
     2019-08-09 10:10:22 +08:00
  @siti
  @luanluan 已出。
  qk3z
      6
  qk3z  
     2019-08-09 10:10:48 +08:00
  @siti #3 有意,已联系
  qk3z
      7
  qk3z  
     2019-08-09 10:12:47 +08:00
  借楼收个饿了么会员 enFrXzIzMjQ4NA==
  OMan
      8
  OMan  
     2019-08-09 10:16:26 +08:00
  借楼收一个。
  RockPoetTodd
      9
  RockPoetTodd  
     2019-08-09 10:21:00 +08:00
  想知道会员到期像续费的话怎么解绑回来
  rkasdf
      10
  rkasdf  
     2019-08-09 10:32:25 +08:00
  收了 @siti 后发现自己也能开 88vip 了,40 出回本
  rkasdf
      11
  rkasdf  
     2019-08-09 10:32:39 +08:00
  @rkasdf 微信同 id
  rkasdf
      12
  rkasdf  
     2019-08-09 10:46:54 +08:00
  @rkasdf 已经出了
  adzchao
      13
  adzchao  
     2019-08-09 11:24:55 +08:00
  同收个 饿了么会员 40 Rk5BNjkyMDk4ODY5
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2832 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 07:00 · PVG 15:00 · LAX 23:00 · JFK 02:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.