V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xwh201314
V2EX  ›  求职

简历修改和模拟面试

 •  
 •   xwh201314 · 97 天前 · 1200 次点击
  这是一个创建于 97 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有没有大佬可以帮忙修改简历和模拟面试 有偿

  13 条回复    2023-03-13 22:05:18 +08:00
  dx3759
      1
  dx3759  
     97 天前
  模拟面试找 UP
  x99501
      2
  x99501  
     97 天前
  半年前发了一个帖子,是到现在还没找到吗
  xwh201314
      3
  xwh201314  
  OP
     97 天前
  @x99501 也不是没找到把,找到了没去,在家呆久了就不想上班了哈哈哈
  xwh201314
      4
  xwh201314  
  OP
     97 天前
  @dx3759 啥意思
  linxiya6996
      5
  linxiya6996  
     97 天前
  试试问下 chatgpt ,让他当面试官
  xwh201314
      6
  xwh201314  
  OP
     97 天前
  @linxiya6996 哈哈哈哈这玩意废话有点多
  kingbin
      7
  kingbin  
     96 天前
  用 ChatGPT 试试
  FrankFang128
      8
  FrankFang128  
     96 天前
  前端的话可以找我来面试你,不要钱,但是要直播(电话面试)
  xwh201314
      9
  xwh201314  
  OP
     96 天前
  @FrankFang128 很可惜,是后端
  ddd1
      10
  ddd1  
     96 天前
  什么技术栈?我是做 golang python 的,五年工作经验
  xwh201314
      11
  xwh201314  
  OP
     96 天前
  @ddd1 Javaer
  JasonLaw
      12
  JasonLaw  
     95 天前
  我可以做免费的 coding interview ,需要的话可以联系我(主页有 telegram )。
  Brixlabs
      13
  Brixlabs  
     77 天前
  个人觉得👉这个面试准备资料不错: https://interview-science.org/
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3071 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 56ms · UTC 11:45 · PVG 19:45 · LAX 04:45 · JFK 07:45
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.