V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
nmgwap
V2EX  ›  分享创造

凑个热闹,我也来个 2023 年微信红包封面

 •  
 •   nmgwap · 2023-01-12 18:22:46 +08:00 · 5142 次点击
  这是一个创建于 408 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上面的几位老哥发了红包封面,顺手就领了,自己也分享下,独乐乐不如众乐乐

  红包还在审核,审核通过后,会把二维码附在后面

  第 1 条附言  ·  2023-01-13 17:37:01 +08:00

  新版红包封面也提交审核了,上一个还在审核中

  pSKhyKx.png

  第 2 条附言  ·  2023-01-17 19:50:59 +08:00

  审核通过,久等了

  pS1xTmV.png

  1000个

  第 3 条附言  ·  2023-01-17 20:45:32 +08:00

  重新上传

  1.png

  35 条回复    2023-01-22 11:03:42 +08:00
  Kyren
      1
  Kyren  
     2023-01-12 18:41:50 +08:00
  来啦来啦,咋弄,上传个照片就行了?我发现我也可以自己做,有 100 人以上的公众号就行
  zjyg1993
      2
  zjyg1993  
     2023-01-12 19:12:14 +08:00
  mark 一下,等着领取好运
  polarbearn
      3
  polarbearn  
     2023-01-13 08:44:11 +08:00
  感谢
  nmgwap
      4
  nmgwap  
  OP
     2023-01-13 09:08:41 +08:00
  @Kyren 有设计模版,对照着用 ps 处理下就可以,现在有普通封面和新版封面,普通算是一张图就可以搞定
  q503315508
      5
  q503315508  
     2023-01-13 09:45:52 +08:00
  等一下 先感谢
  wangxin3
      6
  wangxin3  
     2023-01-13 09:51:23 +08:00
  好看 坐等。
  ixinshang
      7
  ixinshang  
     2023-01-13 10:00:55 +08:00
  做个有个老哥的,从昨天蹲到现在,都还没审核完一样。
  xqiang
      8
  xqiang  
     2023-01-13 10:14:27 +08:00
  感谢老哥,坐等
  itcong
      9
  itcong  
     2023-01-13 10:41:54 +08:00
  坐等
  nmgwap
      10
  nmgwap  
  OP
     2023-01-13 11:05:07 +08:00
  @ixinshang 我的也还没审核通过,新版红包封面也在设计中了
  Liuyt03
      11
  Liuyt03  
     2023-01-13 11:11:28 +08:00
  坐等+1
  Kevin013
      12
  Kevin013  
     2023-01-13 11:32:49 +08:00
  感谢,坐等+1
  swq1227
      13
  swq1227  
     2023-01-13 11:41:29 +08:00
  +1
  mcnultytrek
      14
  mcnultytrek  
     2023-01-13 11:48:49 +08:00
  坐等+1
  wu2005
      15
  wu2005  
     2023-01-13 13:35:42 +08:00
  坐等+2
  sunshineYe
      16
  sunshineYe  
     2023-01-13 15:08:26 +08:00
  坐等+1
  zhuangyufeng
      17
  zhuangyufeng  
     2023-01-13 15:24:39 +08:00
  蹲一个
  bluebo
      18
  bluebo  
     2023-01-13 15:28:34 +08:00
  坐等
  wangwenfan
      19
  wangwenfan  
     2023-01-13 15:38:32 +08:00
  +1
  xuanyuanaosheng
      20
  xuanyuanaosheng  
     2023-01-13 16:05:58 +08:00
  +1
  peileiscott
      21
  peileiscott  
     2023-01-13 21:05:12 +08:00
  图片看不到
  peileiscott
      22
  peileiscott  
     2023-01-13 21:05:53 +08:00
  看错了,继续蹲
  KevinXC
      23
  KevinXC  
     2023-01-14 00:00:47 +08:00
  +1
  porpor
      24
  porpor  
     2023-01-14 11:18:58 +08:00
  等了一天
  xuanyuanaosheng
      25
  xuanyuanaosheng  
     2023-01-14 21:08:39 +08:00
  坐等加 1
  Aliekc
      26
  Aliekc  
     2023-01-15 09:56:10 +08:00
  好看,蹲个点
  porpor
      27
  porpor  
     2023-01-16 09:11:34 +08:00
  還沒有蹲到,第四天了
  mcnultytrek
      28
  mcnultytrek  
     2023-01-16 10:14:09 +08:00
  蹲一个~
  leeechsh
      29
  leeechsh  
     2023-01-16 11:26:34 +08:00
  蹲一个
  dewfall
      30
  dewfall  
     2023-01-17 20:21:43 +08:00
  “路过图床...” 二维码看不到
  nmgwap
      31
  nmgwap  
  OP
     2023-01-17 20:46:03 +08:00
  @dewfall 再试试,换了个图床
  evi1j
      32
  evi1j  
     2023-01-18 02:16:56 +08:00
  已获取,感谢
  link1994
      33
  link1994  
     2023-01-18 15:15:26 +08:00
  蹲一波虎兔交接的第二版封面
  porpor
      34
  porpor  
     2023-01-18 16:57:22 +08:00
  蹲一波虎兔交接
  Ccf
      35
  Ccf  
     2023-01-22 11:03:42 +08:00
  挺好,用上了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2478 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 05:29 · PVG 13:29 · LAX 21:29 · JFK 00:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.