V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Tianyan
V2EX  ›  问与答

关于搜索引擎蜘蛛问题

 •  
 •   Tianyan · 2022-05-14 11:47:58 +08:00 · 1308 次点击
  这是一个创建于 704 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  同一个 ip 既是 bing 的 也是 360 的 这种情况是怎么回事

  7 条回复    2022-05-14 16:46:33 +08:00
  Ptu2sha
      1
  Ptu2sha  
     2022-05-14 11:50:13 +08:00
  show me the code
  Tianyan
      2
  Tianyan  
  OP
     2022-05-14 11:55:36 +08:00
  180.101.204.156 - - [14/May/2022:10:56:58 +0800] "GET /tag/ HTTP/1.1" 200 11560 "https://***.com/tag/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider" "***.com" "text/html" "/usr/home/byu68/htdocs/index.php" 1117933

  180.101.204.156 - - [14/May/2022:10:33:28 +0800] "GET /323.html HTTP/1.1" 200 10948 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)" "***.com" "text/html" "/usr/home/byu68/htdocs/index.php" 1803641
  Tianyan
      3
  Tianyan  
  OP
     2022-05-14 11:56:31 +08:00
  @Ptu2sha 两个一样的 ip 不同的搜索引擎
  binux
      4
  binux  
     2022-05-14 12:24:15 +08:00 via Android
  UA 瞎写的
  cnrting
      5
  cnrting  
     2022-05-14 14:24:34 +08:00 via iPhone
  我还可以写成 Googlebot🐶
  Tianyan
      6
  Tianyan  
  OP
     2022-05-14 15:52:19 +08:00
  @cnrting 这种怎么屏蔽?
  billlee
      7
  billlee  
     2022-05-14 16:46:33 +08:00
  @Tianyan google 有提供他们 bot 使用的 IP 段
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2764 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 15:39 · PVG 23:39 · LAX 08:39 · JFK 11:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.