V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
forward
V2EX  ›  职场话题

有没有在币圈交易所的老哥,最近拿了个 offer

 •  
 •   forward · 2022-04-03 17:06:08 +08:00 · 2824 次点击
  这是一个创建于 542 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题,有兴趣留下微信,我加你~~聊一聊看法,互通有无~

  9 条回复    2022-07-16 18:48:33 +08:00
  tulongtou
      1
  tulongtou  
     2022-04-03 17:08:58 +08:00 via iPhone
  不在交易所,想要了解一下呢
  Chism
      2
  Chism  
     2022-04-03 18:22:54 +08:00 via Android
  哪家交易所?
  juyulin
      3
  juyulin  
     2022-04-03 22:38:44 +08:00
  电报聊吧
  forward
      4
  forward  
  OP
     2022-04-03 22:43:32 +08:00
  @juyulin 留个联系方式?@zquancai 我的
  forward
      5
  forward  
  OP
     2022-04-03 22:44:06 +08:00
  @Chism 都可以聊一下
  juyulin
      6
  juyulin  
     2022-04-03 23:48:42 +08:00
  加了
  alex1989wang
      7
  alex1989wang  
     2022-04-08 14:35:45 +08:00 via iPhone
  Jiavwen
      8
  Jiavwen  
     2022-07-03 10:05:24 +08:00
  老哥最后没去微软?
  forward
      9
  forward  
  OP
     2022-07-16 18:48:33 +08:00
  @Jiavwen 当然没有。。。薪水太低了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1016 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 18:55 · PVG 02:55 · LAX 11:55 · JFK 14:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.