V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
jmercer
V2EX  ›  问与答

饿了么会员和美团会员哪个划算

 •  
 •   jmercer · 2020-05-11 17:03:29 +08:00 · 2078 次点击
  这是一个创建于 1052 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在用的饿了么,会员要到期了,哪个更划算,有无羊毛可以薅一手

  12 条回复    2020-05-12 11:36:19 +08:00
  spence9527
      1
  spence9527  
     2020-05-11 17:43:19 +08:00
  成年人应该是全都要
  plau313
      2
  plau313  
     2020-05-11 17:43:54 +08:00   ❤️ 1
  看喜欢吃的在那个 app ,这样才划算。唉,现在真的分得太严重了
  dassh
      3
  dassh  
     2020-05-11 17:45:53 +08:00   ❤️ 1
  美团目前不是买一个月送一个月,前几天开的
  98jiang
      4
  98jiang  
     2020-05-11 17:48:37 +08:00   ❤️ 1
  我买的饿了么现在是 60 一年,美团偶尔有活动 15 块钱 2 个月,其实差不多~ 不过饿了么有 20 元给 1 元奖励金。
  ifxo
      5
  ifxo  
     2020-05-11 17:52:50 +08:00   ❤️ 1
  都买吧,有的饭馆只开一个,羊毛的话现在分期乐和饿了么有合作天天抢红包
  inoizyz
      6
  inoizyz  
     2020-05-11 18:31:23 +08:00 via Android
  那会员划算不清楚,因为饿了么不允许我成为会员
  binbinyouliiii
      7
  binbinyouliiii  
     2020-05-11 18:55:14 +08:00 via Android   ❤️ 1
  88 会员免费的
  cnsm666nmsl
      8
  cnsm666nmsl  
     2020-05-11 19:03:46 +08:00   ❤️ 1
  饿了么 部分地区 3 元一年会员
  nVoxel
      9
  nVoxel  
     2020-05-11 19:16:49 +08:00 via Android   ❤️ 1
  办个信用卡,每日首单减 5 元。持续半年
  jmercer
      10
  jmercer  
  OP
     2020-05-12 10:31:18 +08:00
  @binbinyouliiii 我是开不了 88 会员的弟弟。5555
  jmercer
      11
  jmercer  
  OP
     2020-05-12 10:31:44 +08:00
  @nVoxel 哪个行
  nVoxel
      12
  nVoxel  
     2020-05-12 11:36:19 +08:00 via Android
  @jmercer 上海,江苏,杭州等都有,去年美团上 banner 就有显示,没关注吧?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3277 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 10:42 · PVG 18:42 · LAX 03:42 · JFK 06:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.