V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Cyshall
V2EX  ›  优惠信息

开一波 office365 家庭车

 •  
 •   Cyshall · 2020-03-01 12:26:29 +08:00 · 1694 次点击
  这是一个创建于 1007 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  开一波 office365 家停车,42/年,有需要的留联系方式。

  第 1 条附言  ·  2020-03-02 16:33:36 +08:00
  人满了。
  11 条回复    2020-03-16 14:09:58 +08:00
  how2code
      1
  how2code  
     2020-03-01 18:15:11 +08:00
  老哥加我 eng0MjU0OTM0MTAK
  ufooo
      2
  ufooo  
     2020-03-01 19:15:44 +08:00
  VX base64: dWZvb29jbg==
  Cyshall
      3
  Cyshall  
  OP
     2020-03-01 20:09:15 +08:00
  还差三个开车。
  Cyshall
      4
  Cyshall  
  OP
     2020-03-01 23:49:37 +08:00
  还差两个人~
  nicole3332
      5
  nicole3332  
     2020-03-02 13:09:11 +08:00
  要个车位
  nicole3332
      6
  nicole3332  
     2020-03-02 13:11:14 +08:00
  害忘记联系方式 重新来 需要个车位,VX base64:Tmljb2xlXzNf 谢谢!
  xishan
      7
  xishan  
     2020-03-02 15:04:03 +08:00
  老司机带带我 vx base64:enhzMTgz
  lovedebug
      8
  lovedebug  
     2020-03-02 15:32:54 +08:00
  有机会带上我 VX base64:bG92ZWRlYnVn
  Cyshall
      9
  Cyshall  
  OP
     2020-03-02 15:52:59 +08:00
  还差最后一个。
  cogons
      10
  cogons  
     2020-03-02 16:18:05 +08:00
  老哥带带我:Y29nb25z
  lzl19900514
      11
  lzl19900514  
     2020-03-16 14:09:58 +08:00
  顺带搭个车,11 日京东购入的家庭版,现在还有 3 个车位,有需求的邮箱联系:base64:bHpsMTk5MDA1MTRAMTI2LmNvbQ==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2146 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 02:01 · PVG 10:01 · LAX 18:01 · JFK 21:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.