V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
krliang
V2EX  ›  团购

求上车 setapp,打包有 3 人

 •  
 •   krliang · 2018-10-20 19:55:15 +08:00 · 343 次点击
  这是一个创建于 1503 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2018-10-20 20:48:21 +08:00
  还差 2 名,就要开车了
  第 2 条附言  ·  2018-10-20 21:34:05 +08:00
  还差一位,来上车啦
  第 3 条附言  ·  2018-10-20 21:42:25 +08:00
  车位满了。谢谢各位
  9 条回复    2018-10-20 21:36:20 +08:00
  crs0910
      1
  crs0910  
     2018-10-20 20:06:19 +08:00 via iPhone
  我也报名
  krliang
      2
  krliang  
  OP
     2018-10-20 20:08:00 +08:00
  求上车 setapp,打包有 4 人
  @crs0910 算你一个
  krliang
      3
  krliang  
  OP
     2018-10-20 20:30:33 +08:00
  @crs0910 + wx
  crs0910
      4
  crs0910  
     2018-10-20 20:31:19 +08:00
  @krliang #3 qi si qi san yao wu san wu qi
  krliang
      5
  krliang  
  OP
     2018-10-20 20:33:55 +08:00
  @crs0910
  krliang
      6
  krliang  
  OP
     2018-10-20 20:51:54 +08:00
  @crs0910 加不了啊,你这是什么微信号
  Chueng
      7
  Chueng  
     2018-10-20 20:53:04 +08:00
  想上车
  krliang
      8
  krliang  
  OP
     2018-10-20 20:53:48 +08:00
  @Chueng 加微信 hskeliang
  krliang
      9
  krliang  
  OP
     2018-10-20 21:36:20 +08:00
  最后一个位置了,来个人就发车了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3261 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 13:54 · PVG 21:54 · LAX 05:54 · JFK 08:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.