V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
robinray
V2EX  ›  二手交易

北京同城出一台全新未拆封 iPhone 7 128G 黑色

 •  
 •   robinray · 2017-07-05 13:40:25 +08:00 · 808 次点击
  这是一个创建于 2095 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  之前去香港买的,买完回北京后悔又买了 Plus,有需要的朋友吗?
  型号 MN8L2ZP/A
  未拆封未激活

  同城交易,芝麻信用分 820
  第 1 条附言  ·  2017-07-06 01:10:14 +08:00
  应该是不支持电信的,电信 4G 插卡后可以上网,但是不能通电话,收发短信。
  第 2 条附言  ·  2017-07-07 10:49:38 +08:00
  卖给 @bigbigpeng3 啦,小伙子很精神!
  10 条回复    2017-07-06 23:18:23 +08:00
  hobbyliu
      1
  hobbyliu  
     2017-07-05 19:55:43 +08:00 via Android
  支持电信吗
  panda0
      2
  panda0  
     2017-07-05 23:49:53 +08:00 via iPhone
  @hobbyliu 支持的,我的就是港版
  robinray
      3
  robinray  
  OP
     2017-07-06 00:44:49 +08:00
  @hobbyliu 这个我不是很确定
  robinray
      4
  robinray  
  OP
     2017-07-06 00:45:16 +08:00
  @panda0 港版支持电信 4G ?
  bigbigpeng3
      5
  bigbigpeng3  
     2017-07-06 12:26:05 +08:00
  价格呢。。
  robinray
      6
  robinray  
  OP
     2017-07-06 18:36:33 +08:00
  @bigbigpeng3 看之前有兄弟报价被喷...不敢报啊,我以为会有一堆朋友给出价格建议呢。
  心里价格比正规市场价低 200-300,觉得是合理的。
  bigbigpeng3
      7
  bigbigpeng3  
     2017-07-06 20:27:36 +08:00
  @robinray 可以,能加下我 VX:UEVORzM1MjUy
  robinray
      8
  robinray  
  OP
     2017-07-06 22:47:58 +08:00 via iPhone
  @bigbigpeng3 这个用户不存在
  bigbigpeng3
      9
  bigbigpeng3  
     2017-07-06 23:16:45 +08:00
  @robinray。。。。这就尴尬了。你可以发下你的联系方式嘛。V2 感觉好像是故意割裂了联系?。。。还不太了解
  robinray
      10
  robinray  
  OP
     2017-07-06 23:18:23 +08:00
  @bigbigpeng3 你加我吧 DearMrW
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2400 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 15:33 · PVG 23:33 · LAX 08:33 · JFK 11:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.