V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
killeder
V2EX  ›  二手交易

深圳电信 199 套餐送的华为荣耀畅玩 5A,今天刚拿到的, 99 新,有人要没

 •  
 •   killeder · 2017-01-11 22:31:53 +08:00 · 531 次点击
  这是一个创建于 2268 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2017-01-12 16:23:02 +08:00
  zhoujianqingz
      1
  zhoujianqingz  
     2017-01-11 22:37:36 +08:00
  我要,怎么说?
  killeder
      2
  killeder  
  OP
     2017-01-11 22:51:46 +08:00 via Android
  @zhoujianqingz 全网通 2+16,金色,有保修卡,你看多少合适
  hjiang201
      3
  hjiang201  
     2017-01-11 22:52:30 +08:00 via Android
  排队
  收台给我爹使用
  adocode
      4
  adocode  
     2017-01-12 08:46:13 +08:00
  排队
  什么颜色呢
  @killeder
  killeder
      5
  killeder  
  OP
     2017-01-12 10:04:30 +08:00 via Android
  @adocode 金色,华为官网和京东卖 799 ,大家看看什么价格合适
  killeder
      6
  killeder  
  OP
     2017-01-12 16:23:02 +08:00 via Android
  650 有人要吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4482 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 05:42 · PVG 13:42 · LAX 22:42 · JFK 01:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.